Välkomna till oss på Dynamic Partners AB. Vi har varit verksamma sedan år 1999

Arbetsmiljöpolicy

Målsättning med vår arbetsmiljöpolicy

 • Ha en trivsam arbetsmiljö, sammanhållning och utvecklingsmöjligheter. En arbetsmiljö som gör att folk söker sig till Dynamic Partners för att få en trevlig, givande och trygg arbetsgivare.

Tillvägagångsätt i vardagliga rutiner

 • Utbilda och informera medarbetare angående säkerhet & risker i arbetet
 • Ge medarbetare möjlighet till vidareutbildningar, kurser, licensieringar med mera inom yrket.
 • Förse alla medarbetare med lämplig och säker utrustning, verktyg, maskiner med mera.
 • Ha en öppen och sund kommunikation i daglig drift inom företaget och med våra samarbetspartners.
 • Ledningen lyssnar på medarbetarnas önskningar och krav, för att skapa trygghet och en trivsam arbetsmiljö.
 • Våra medarbetare ska behandla alla medarbetare humant och med respekt. Förstå och respektera människors olika bakgrund, kulturer och förutsättningar. Vi är alla olika.
 • Ledning och medarbetare ska följa och sträva efter våra värderingar (se bilaga längst ner i detta dokument) och vara aktiva i utvecklingen av sig själva och företaget.
 • Rekrytera personer som känner att de kan identifiera sig med våra kärnvärden: Läs mer om våra värderingar

Uppföljning

 • Utvecklingssamtal med utvärdering och efterföljande plan/åtgärd.
 • Vardaglig öppen kommunikation och åtgärder.