Välkomna till oss på Dynamic Partners AB. Vi har varit verksamma sedan år 1999

Kvalitetspolicy

Kvalitét är vår första prioritet!

Eftersom kvalitet är ett av Dynamic Partners kärnvärden skall bolaget sträva efter att vara en av de bästa byggbemanningsföretagen i Mälardalen.

Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang, bra kommunikation, allas deltagande samt en ständig uppföljning av resultat, trivsel och kvalité.

Kund fokus

Den feedback vi får från våra kunder är vårt främsta verktyg för att uppnå högsta kvalité. Dynamic Partners framgång är beroende av förmågan att:

 • Analysera, förstå och tillgodose kunders behov.
 • Leverera över kundens förväntan och bättre än våra konkurrenter.
 • Ha en bra tydlig kommunikation med våra kunder
 • Sondering av kundbehov och vad som tidigare saknats eller brustit hos deras leverantörer. Ständig fokus på förbättringar.

Personal fokus

Bygger på ett bra, sund och tydlig kommunikation inom företaget. Mellan ledning och alla medarbetare. Ledning och medarbetare ska alltid sträva efter en bra dialog och lösa problem tillsammans för bästa lösning. Detta uppnås genom:

 • Ödmjukhet, rak kommunikation och insyn i medarbetares dagliga arbete.
 • Vara en plan organisation med feedback åt båda hållen mellan medarbetare och ledning.
 • Ledningen lyssnar och förstå medarbetares krav för en trivsam arbetsmiljö.

Engagemang hos våra ledare

Våra ledare ska visa ett stort och tydligt engagemang för kvalitet enligt följande:

 • Sätta upp tydliga mål, följa upp Dynamic Partners målsättningar och utvärdera resultat
 • Få alla medarbetare att växa och utvecklas, uppnå sina mål och känna sig delaktiga i
  hela processen.
 • Åtgärda brister så fort som möjligt men ändå så lösningarna är med ett långsiktigt perspektiv.

Engagemang hos våra medarbetare

Medarbetarna i Dynamic Partners skall förstå sin roll i företaget, veta våra policyers och förstå sin betydelse och roll i bolaget.  Detta genom att:

 • Ha en tydlig bild på vad våra mål är och hur vi ständigt går mot målen dag för dag
 • Få möjlighet till ständig utveckling med mål-baserad utveckling
 • Förväntas bidra aktivt, i samarbete med andra kollegor och samarbetspartners, till att uppnå bolagets målsättningar.
 • Ha en sund och effektiv kommunikation med ledning, kollegor, kunder och samarbetspartners