Välkomna till oss på Dynamic Partners AB. Vi har varit verksamma sedan år 1999

Om oss

Om Oss Dynamic Partners AB

Med över 100 års samlad erfarenhet inom bemanningsbranschen.

Företaget grundades av Johan Svensson och Joanna Jasinska 1999. För företagets bemanning och personal har Taki Callias, Johan Svensson m.fl. ansvaret för.

På senare år har företaget fått förstärkning av Annika Krydzinska som ansvarar för företagets löner och administration.

"Många av våra anställda och kunder har varit med oss sen vi startade företaget. Det känns tryggt, det säger mycket hur vi sköter våra relationer i företaget"

Vår målsättning är att bygga upp långsiktiga relationer i ömsesidigt förtroende med befintliga och nya kunder genom att förmedla kvalitativ och kompetent arbetskraft, samt att alltid vara en tillgång för våra kunder.

Vår affärsidé är att Du som kund får rätt bemanning på rätt plats i rätt tid.

Efter kundens önskemål upprättar vi (naturligtvis kostnadsfritt) en kravprofil för att finna de mest lämpade konsulterna för uppdragen. Vi följer även upp arbetet under och efter uppdragen.

Vid längre inhyrningsperioder lämnar vi gärna en fördelaktig offert och vid återkommande inhyrning föreslår vi ett ramavtal för att för kundens räkning säkerställa priser, leveransvillkor etc.

Vi lägger ner stor möda på att kunden alltid skall känna trygghet och säkerhet i samarbetet med oss på Dynamic Partners och vår ambition är bland annat att säkerställa:

  • Auktoriserat bemanningsföretag.
  • Välutbildad och erfaren personal.
  • Kollektivavtal genom bemanningsföretagen (samtliga LO förbund).
  • Enhetlig klädsel och egna verktyg.
  • Kontinuitet i uppdragen genom minimal personalomsättning.
  • Stationär eller ambulerande arbetsledning som finns alltid tillgänglig.
  • Hög servicenivå.

Dynamic Partners AB har ett aktivt bemanningsavtal med Almega, vilket innebär att vi i själva verket har tecknat avtal med alla 18 LO förbunden.

Vi är auktoriserade som bemanningsföretag genom Almega och följer därigenom de etiska regler som ställs på oss genom arbetsgivarorganisationen, näringslivet, anställda och beställare.

Vi har Fora-försäkring tecknad för våra medarbetare, samt ansvarsförsäkring tecknad i Trygg