Auktorisation

Dynamic Partners Auktorisation

Dynamic Partners är ett auktoriserat bemanningsföretag sedan 2008. 

En kort sammanfattning över kraven för auktorisation.

  • Tillgänglig och väl fungerande administration.
  • Enhetlig klädsel och egna handverktyg.
  • Arbetsledning, stationär eller ambulerande, finns alltid tillgänglig.
  • Våra konsulter har alltid tystnadsplikt.
  • Dynamic Partners uppfyller de höga krav som ställs av såväl branschen som näringslivet.
  • Vi är en seriös samarbetspartner, som är väl införstådd gällande rådande lagar och regler på arbetsmarknaden.
  • Våra medarbetare har goda arbetsvillkor och en marknadsmässig lön.
  • Företaget innehar ansvarsförsäkring.