Välkomna till oss på Dynamic Partners AB. Vi har varit verksamma sedan år 1999

Auktorisation

Dynamic Partners Auktorisation

Dynamic Partners är ett auktoriserat bemanningsföretag sedan 2008. 

En kort sammanfattning över kraven för auktorisation.

  • Tillgänglig och väl fungerande administration.
  • Enhetlig klädsel och egna handverktyg.
  • Arbetsledning, stationär eller ambulerande, finns alltid tillgänglig.
  • Våra konsulter har alltid tystnadsplikt.
  • Dynamic Partners uppfyller de höga krav som ställs av såväl branschen som näringslivet.
  • Vi är en seriös samarbetspartner, som är väl införstådd gällande rådande lagar och regler på arbetsmarknaden.
  • Våra medarbetare har goda arbetsvillkor och en marknadsmässig lön.
  • Företaget innehar ansvarsförsäkring.