Välkomna till oss på Dynamic Partners AB. Vi har varit verksamma sedan år 1999

Miljöpolicy

Målsättning med vår miljöpolicy

 • Bidra med det vi kan för en frisk och bra miljö i Sverige.
 • Få alla våra medarbetare att värna om miljön och följa våra riktlinjer inom miljöplanen.
 • Föregå med gott exempel inom branschen och vara bland de ledande i miljöfrågor.
 • Att vid 2023 enbart ha tjänstebilar med eldrift.

Tillvägagångsätt i vardagliga rutiner

 • Använda miljövänliga produkter i daglig drift och arbete.
 • Hantera avfall enligt anvisningar och föreskrifter.
 • Utbilda våra medarbetare i miljöfrågor.
 • Informera medarbetare om vår plan och skapa rutiner för att kunna följa den.
 • Minimera användandet av fossila bränslen.
 • Samåkning i största möjliga mån.
 • I möjlig mån konvertera till el drivna tjänstefordon. (deadline 2023).

Uppföljning

 • Utvärdera planen varje halvår och se över brister. Effektivisera och hitta nya lösningar på eventuella problem.
 • Daglig kommunikation för förbättring.