Välkomna till oss på Dynamic Partners AB. Vi har varit verksamma sedan år 1999

För våra medarbetare

Ladda ned tidsedel här.
OBS! Tidsedel skall vara inne varje Fredag från innevarande vecka. Vid månadsskiftet skall den vara inne till den sista varje månad.

Tidsedel mailas till:
admin@dynamicpartners.se

All byggpersonal måste göra denna utbildning för att få vara på en arbetsplats. Logga in på www.buc.se därefter  loggar du in på gratisutbildningen "Safe Construction Training".

Du måste ha mobilt BankID för att kunna identifiera dig. Denna utbildning kopplas därefter in till din ID06.